ผังรายการทีวี

วิธีสร้างผังรายการของคุณ

เลือกช่องรายการที่คุณสนใจ
เปรียบเทียบรายการเพื่อพิจารณา
หรือเพิ่มรายการเปรียบเทียบ
บันทึกโปรแกรมของคุณ
ดูโปรแกรมของคุณที่บันทึกไว้
ที่หน้า Profile
เริ่มสร้างโปรแกรม