ต้อนรับปีใหม่60 สักการะพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี เสริมดวง เพื่อความเป็นสิริมงคล

กิน เที่ยว ช้อป

by Kame28 ธ.ค. 2559 : 18.15 น.

เริ่มต้นปีใหม่ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี เพิ่มความเป็นสิริมงคลในชีวิตตลอดปี 60

เรียบเรียงโดย : TVBento KAME - TVBento 

ใกล้จะถึงวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วเรามาเริ่มต้นสิ่งดีๆ หาอะไรดีต่อใจและเป็นมงคลกับชีวิตกันสักหน่อย แน่นอนว่าตามวิถีชาวพุทธมักนิยมไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์เอาฤกษ์เอาชัยให้เป็นปีที่มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้นกับชีวิตนั้นเอง วันนี้ TVBento จึงได้รวบรวม12 พระธาตุประจำปีเกิด ของทั้ง 12 ราศี เพื่อให้ชาวพุทธได้ไปกราบไว้ขอพรกัน ว่าแต่จะเป็นที่ไหนบ้างไปติดตามกันเลย...

ปีชวด (หนู)

พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระธาตุประจำปีชวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.1994 ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ 58 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกมีเทือกเขาเรียกว่า "ดอยอินทนนท์" และลำน้ำแม่กลาง

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนโม 3 จบ) นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฎ ปะติฎฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนหะ รัง อะหัง วันทามิ อสัพพะทา อัง คะวะเย ปุเรรัมเมิโกวิลา รัคคะปัพ พะเต สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ปีฉลู (วัว)

พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุประจำปีฉลู ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา อยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดตั้งอยู่บนเนินสูง มีการจัดวางผัง และส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบที่สุด มีสิ่งก่อสร้าง และสถาปัตยกรรมต่างๆ บริเวณพุทธาวาสประกอบด้วย องค์พระธาตุลำปางหลวง เป็นประธาน มีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่ซุ้มประตูโขง ถัดซุ้มประตูโขงขึ้นไปเป็นวิหารหลวง บริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีวิหารบริวารตั้งอยู่คือ วิหารน้ำแต้ม และวิหารต้นแก้ว ด้านตะวันตกขององค์พระธาตุประกอบด้วย วิหารละโว้ และหอพระพุทธบาท ด้านใต้มี วิหารพระพุทธ และอุโบสถ ทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยแนวกำแพงแก้วทั้งสี่ด้าน

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตะราภิทัยยา นะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง ฐะเปติ มะหา ฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะเะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ปีขาล (เสือ)

พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บนเนื้อที่ 175 ไร่ โดยจังหวัดแพร่จะจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ ยึดถือตามจันทรคติ ในระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ – ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ ของทุกปีโดยใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮเมืองแพร่แห่ตุงหลวง”

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฎฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิสัพพะโส

ปีเถาะ (กระต่าย)

พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

พระบรมธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปราว 2 กม. เส้นทางสายน่าน-แม่จริม สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี องค์พระธาตุตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส บุด้วยทองเหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ทุกปีจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ ถึง 15 ค่ำเดือน 6 ทางเหนือ ซึ่งจะอยู่ราวปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคมของทุกปี

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐิตา นันทะกัปปะเก ปุเร เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง จิรัง วันทามิหันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต

ปีมะโรง (งูใหญ่)

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีมะโรง ตั้งอยู่ที่ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ มีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ หอไตร สร้างเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ที่ตัวผนังตึกด้านนอกประดับด้วยทวยเทพปูนปั้นแต่งองค์ทรงเครื่องสวยงาม ฐานหอไตรปั้นเป็นลายลูกฟักลดบัวภายในประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานต์ และประจำยาม

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) อิติ ปะวะระสิหิงโค อุตตะมะยโสปิ เตโข ยัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะสาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง ลังกาชาตัง

ปีมะเส็ง (งูเล็ก)

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ พระธาตุประจำปีมะเส็ง ตามประวัติพบว่าพระธาตุเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในวัดหนองบัว จ.อุบลราชธานี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย และนับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เป็นป่าโปร่ง ร่มรื่น

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อะนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะ เสฏฐัง จะตุตถะกัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจ จะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ปีมะเมีย (ม้า)

พระบรมธาตุเจดีย์ จ.ตาก

พระบรมธาตุเจดีย์ พระธาตุประจำปีมะเมีย ตั้งอยู่ในวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดพระเจ้าทันใจ เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ และมีตำนานว่าสร้างเสร็จในหนึ่งวัน พระเจ้าทันใจนี้ร้ำลือกันว่าศักสิทธิ์นัก จริงๆ แล้วพระเจ้าทันใจมีอยู่อีกหลายวัด แต่ที่เป็นที่นับถือมากที่สุด คือ วัดพระบรมธาตุ พระครูพิทักษ์บรมธาตุ (ทองอยู่) โดยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุได้จดจำเอารูปทรงของเจดีย์ชเวดากองมาสร้างครอบเจดีย์องค์เก่า ซึ่งมีรูปทรงสมัยสุโขทัยไว้ และยังสร้างพระบรมธาตุองค์เล็กๆ 16 องค์ และเจดีย์ใส่พระพุทธรูปอีก 16 องค์ และโขงจุดไฟเทียนอีก 6 โขง ไว้รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ด้วย

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) สัมมาสัมพุทธะ นะลาตะ อัฏฐิ จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะ รัง ฐิตัง ปะระมา ธาตุ เจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะธา

ปีมะแม (แพะ)

พระบรมธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธาตุประจำปีมะแม ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า ดอยสุเทพ แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี มีนามว่า สุเทวะ เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า เทพเจ้าที่ดี ซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า สุเทพ นั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงได้ ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งมาจากชื่อของฤๅษี คือสุเทวะฤาษี

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) สุวัณณะ เจติยัง เกสา วะระมัตถะลุงคัง วะรัญญะธาตุง สุเทวะนามะทัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหัง วันทามิ สัพพะ

ปีวอก (ลิง)

พระธาตุพนม จ.นครพนม

พระธาตุพนมประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็น พระธาตุประจำปีวอก

พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงประชาชนลาวด้วย ในฤดูเทศกาล เพ็ญเดือน 3 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ มาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ปีระกา (ไก่)

พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พระธาตุประจำปีระกา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 150 เมตร มีถนนล้อมรอบสี่ด้าน คือ ถนนอัฏฐารสทางทิศเหนือ ถนนชัยมงคลทางทิศใต้ ถนนรอบเมืองทาง ทิศตะวันออก และถนนอินทยงยศทางทิศตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1651 ในรัชสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ต่อมาได้รับการบูรณะต่อเติมมาเป็นลำดับ

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) สุวัณณะเจติยัง หะริ ภุญชะยัฎฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิ เสฎฐัง สะหาอังคุลิฎฐิง กัจจายะเน นะ ฐิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ มัยหัง ปะระมามิธาตุง

ปีจอ (สุนัข)

พระธาตุวัดเกตการาม จ.เชียงใหม่

พระธาตุวัดเกตการาม พระธาตุประจำปีจอ ความเป็นมาตามพุทธประวัติ ได้กล่าวไว้ว่า เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุที่โทณพราหมณ์ได้แอบซ่อนไว้ เมื่อครั้งมีการแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าให้แก่เจ้าเมืองต่างๆ ด้วยเหตุที่ พระธาตุเจดีย์องค์นี้ มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ ดังนั้น นอกจากนมัสการด้วยการบูชารูปแล้วยังสามารถบูชา พระเจดีย์ ที่วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้ว จุฬามณี เจดีย์วัดนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ในเขตย่านการค้าของชาวต่างชาติ ตามประวัติ ว่าสร้างโดยพญาสามฝั่งแกน เมื่อ พ.ศ.1971 แต่พระเจดีย์ได้พังทลายลง ในปี พ.ศ.2121 พระสุทโธ รับสั่งให้สร้างขึ้นใหม่ให้เป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนา

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) ตาวะติงสายะ ปุรัมเม เกสะจุฬา มะณี สะรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะ เทวานัง ตังสิระสา ธาตุ อุตตะมัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ปีกุน (หมู)

พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุล ตำนานของพระธาตุดอยตุงกล่าวว่า นี่คือเจดีย์แห่งแรกในอาณาจักรล้านนาอันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ที่พระเจ้าอชุตราชทรงอัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ต่อมาครูบาศรีวิชัยได้ทำการบูรณะ และได้มีการสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันครอบพระธาตุองค์เก่าไว้ และยังมีเรื่องเล่ากันว่าในอดีตได้มีการปักธงตะขาบ (ตุง) ที่มีความยาวถึงพันวาไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงไปตกที่ไหน ก็จะยึดเอาเป็นที่ตั้งพระสถูป เหตุนี้เองจึงน่าจะเป็นที่มาของชื่อพระธาตุดอยตุง

คำบูชาพระธาตุ (ตั้งนะโม 3 จบ) อิมัสสะมิง ภัททะกัปเป จะตุพุทธา พุชฌิต ตะวา กะกุสันธะโกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตะ มะราชะเคเห จะระติ ปิณฑายะ มิถิลายะนะ คะเรสิ จะระติ ปิณฑายะ อะตีตาพุทธาเน อิมัสมิง ฐาเนสีทิ สิริสุภะปะวะรัง มังคะลัง ตะโมลากะถามุนิราชัง สาทะรัง นมามิหันตัง วะระชินาธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระ ธาตุโย อะระหัง วันทามิ สัพพะทา

ลองหาโอกาสไปกราบไหว้ สักกากะพระธาตุประจำปีเกิด เริ่มต้นสิ่งดีดีรับปีใหม่ รับรองว่านอกจากจะได้ความสุขทางใจแล้วยังได้รับความสุขอื่นๆ ตามมาอีกเพียบแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ททท. / กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดแพร่ / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

สกู๊ปพิเศษ